Splošni pogoji uporabe1) Splošni pogoji uporabe
Splošni pogoji uporabe se nanašajo na uporabo portala TaVeseliDan.si, aplikacij in drugih storitev povezanih s spletnim mestom www.taveselidan.si.
Zadnja veljavna različica splošnih pogojev uporabe je vedno objavljena na portalu TaVeseliDan.
Z vstopom na spletni portal TaVeseliDan.si ali uporabe aplikacije potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo.
Upravljavec storitve TaVeseliDan.si si pridržuje pravico do spremembe ali posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi se omogoča uporabo spletnega mesta in aplikacije. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe, bo spremenjen datum na dnu teh pogojev.


2) Pojmi
Portal TaVeseliDan je spletno mesto namenjeno organiziranju porok, virtualnim poročnim sejmom in drugimi storitami. Portal je dostopen na naslovu www.taveselidan.si ali drugem naslovu.
Aplikacija TaVeseliDan je aplikacija za pametne mobilne telefone, ki dopolnjuje funkcionalnosti portala TaVeseliDan.si.
Ponudnik storitev je Artu d.o.o., Tivoska 38, 1000 Ljubljana.
Uporabnik storitev je vsakdo, ki dostopa do portala in storitev TaVeseliDan
Registrirani uporabnik je uporabnik, ki se je registriral za uporabo dodatnih funkcionalnosti portala in aplikacije.
Partnerji in oglaševalci je pravna ali fizična oseba z dejavnostjo, ki predstavlja svoje storitve na portalu in v aplikaciji ali posredujejo svoje ponudbe preko sistema za pridobivanje ponudb


3) Omejitev uporabe
Uporabniki in registrirani uporabniki se obvezujejo, da portala in aplikacije ne bodo uporabljali v nezakonite namene ali namene, ki so v nasprotju s splošnimi pogoji uporabe.
Vse vsebine in programska koda na portalu in v aplikaciji so last ponudnika storitev in/ali pogodbenih partnerjev in oglaševalcev. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, povezanih s portalom in aplikacijo TaVeseliDan, razen v primeru predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Artu d.o.o. ali lastnika pravic.


4) Omejitev odgovornosti
Ponudnik storitev ni odgovoren za:
- kakršno koli škodo, ki izhaja ali je povezana z uporabo ali z nezmožnostjo uporabe portala;
- motnje ali slabo delovanje portala zaradi motenj ali slabega delovanja internetnega omrežja med upraviteljem, uporabniki in naročniki;
- okvare ali izgube podatkov uporabnikov in naročnikov kot posledica tehničnih napak;
- izgubo vsebin, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti računalnika in neznanja ali nespretnosti uporabnika.
- nedovoljen dostop do naših strežnikov s strani tretjih oseb in uporabo osebnih podatkov, ki so tam shranjeni;
- viruse, ki bi jih lahko tretja oseba prenesla prek portala;
- objavo neresničnih, nenatančnih in netočnih podatkov s strani uporabnikov in oglaševalcev;
- odzivnosti oglaševalcev, ki jim uporabnik pošlje sporočilo, vprašanje ali povpraševanje preko vgrajenih kontaktnih obrazcev na portalu in aplikaciji;
- vsebino ponudb in izvedbo storitev, za katere se dogovorita uporabnik in oglaševalec. Prav tako ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki nastane iz izvedenega posla.
Uporabniki storitve, ki so del portala in aplikacije, uporabljajo na lastno odgovornost. Ponudnik storitev so bo trudil zagotavljati nemoteno delovanje, vendar ne jamči za nedelovanje storitev, napačno delovanje storitev in izgubo ali okvaro podatkov, ki jih je vnesel uporabnik.
Ponudnik storitev lahko kadarkoli spremeni, razširi, doda, odstrani ali omeji dostop za plačano članstvo na vsebino ali storitve, ki jih ponujata portal in aplikacija. Uporabnik v primeru tega odstavka nima pravice do nadomestila ali kompenzacije.
Ponudnik storitev ne zagotavlja, da bodo informacije, objavljene na tem spletnem mestu, vedno celovite, popolne in ažurne. Spletne strani lahko vsebujejo tiskovne ali druge napake, možni pa so tudi nepooblaščeni dodatki, izbrisi in spremembe, ki so jih izvedle tretje osebe. Prizadevamo si zagotavljati ažurnost in točnost podatkov na naših straneh. Napake, na katere bomo opozorjeni, bomo poskusili čim prej popraviti.
Kadar povezave vodijo do spletnih strani tretjih oseb, ki niso pod nadzorom ponudnika storitev, le-ta ne jamči za vsebino in varnost ter spletnih strani, prav tako ne prevzema odgovornosti za varstvo in zaščito osebnih podatkov na teh spletnih straneh.
Ponudnik storitev ne odgovarja za vsebine, ki jih na portalu in v aplikaciji objavljajo partnerji in oglaševalci v svojih predstavitvah in ne prevzema nobene odgovornosti za posle sklenjene na podlagi podatkov na spletni strani ali aplikaciji. Ponudnik storitev pri dogovarjanju in izvedbi poslov ni vpleten.


5) Varstvo osebnih podatkov
Upravljavec se zavezuje, da bo vse osebne in druge podatke, ki mu jih posredujejo uporabniki varoval in z njimi ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Upravljavec osebnih podatkov ne bo posredoval brez izrecnega soglasja osebe na katere se podatki nanašajo.
Zbranih informacij ne bomo razkrivali tretjim osebam z izjemo z zakonom pristojnim organom na njihovo pisno zahtevo. Zbrane osebne podatke bomo hranili zakonsko določen čas.
Podatke v portal vnašate prostovoljno in z vnosom tudi izrecno soglašate, da te podatke izvajalec hrani in obdeluje z namenom zagotavljanja delovanja portala. Upravljavec lahko vnesene podatke anonimizira (odstrani podatke, ki lahko identificirajo osebo) in jih obdeluje v statistične namene za izboljšavo storitev in marketinške aktivnosti.
Upravljavec uporabnikom oz. naročnikom zagotavlja neprestano pravico do vpogleda, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa podatkov, ki se nanašajo nanje.
Upravljavec portala lahko uporabi osebne podatke, ki so jih uporabniki posredovali za obveščanje o delovanju storitev, morebitnih motnjah, nadgradnjah in drugem.
Z uporabo kontaktnih obrazcev in drugih storitev za pridobivanje ponudb, uporabnik izrecno soglaša, da osebne podatke, ki jih je vpisal, pošljemo tretjim osebam - partnerjem in oglaševalcem.


6) Varstvo gesel uporabnikov
Upravitelj se zavezuje, da bo vsa uporabniška imena in gesla hranil kot poslovno skrivnost. Z njimi bodo ravnale le pooblaščene osebe upravitelja.
Uporabniška gesla so namenjena v uporabo osebam, ki so jim bila gesla izdana. Uporabnik oz. naročnik, ki se je vpisal na portal in je prejel geslo, je dolžan uporabljati geslo ter skrbeti zanj kot dober gospodar.
Naročnik se zavezuje, da bo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov varoval svoja gesla ter ne bo opravljal neupravičenih in/ali nezakonitih posegov v zasebnost uporabnikov portala. Kot nezakonit poseg v zasebnost se šteje komuniciranje z uporabniki, ki ni neposredno povezano z namenom delovanja portala.
Registrirani uporabniki in naročniki so odgovorni za dejanja, ki so bila opravljena z njihovim uporabniškim imenom in geslom.


7) Končne določbe
Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe pogojev uporabe. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od trenutka objave na portalu.Za morebitne spore je pristojno sodišče v Ljubljani.
Ljubljana, 20.1.2021